Välkommen till Q&A om medlemskap i föreningen Digitaliseringskonsulterna

Publicerad: 2 september, 2021

Vi är glada att intresset för medlemskap i föreningen Digitaliseringskonsulterna är stort och bjuder därför in till två separata Q&A tillfällen där befintliga medlemmar besvarar på frågor om medlemskapet från nyfikna branschkollegor via Microsoft Teams.

17 september kl 13:00 – 13:30
24 september kl 09:00 – 09:30

Du anmäler dig här!

Föreningen Digitaliseringskonsulterna samlar konsultbolag som förenas i sin ambition att fånga de möjligheter som uppstår när de globala hållbarhetsutmaningarna ska omsättas till affärsmöjligheter.

För att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer krävs en trans­formation av hela samhället. Många tekniksprång, affärsmodellsförflyttningar, organisations- och livsstilsförändringar måste genomföras på kort tid. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som Digitaliserings­konsulterna hjälper till att implementera har mycket stor potential att förverkliga denna transformation och möjliggöra stora minskningar av de globala utsläppen av växthus­gaser.

Det handlar om stora pengar

I Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner som beskriver hur de ska bli fossilfria till 2045. Dessa ska nu omsättas i praktiken. Nyligen kom ledarna för EU:s 27 medlemsländer överens om ett återstartpaket, Next Generation EU, i kölvattnet av coronapandemin. Det landade i smått otroliga 750 miljarder euro i en kombination av bidrag och lån som ska fördelas mellan medlemsländerna. Under våren signerade EU-länderna, inklusive Norge och Island, en förklaring om att påskynda användningen av grön digital teknik för miljön. De lovade att implementera och investera i mer digital teknik för att uppnå klimatneutralitet samt påskynda den gröna digitala transformationen.

För Sverige handlar det om cirka 40 miljarder kronor, varav 20 procent är öronmärkta för satsningar på digitalisering.

”Klimatutmaningarna vår värld står inför är också vår tids största affärsmöjligheter. Det är i syfte att fånga dessa möjligheter som konsultföretag väljer att ansluta sig till Digitaliseringskonsulterna.” säger styrelseordförande Ingemar Jansson.

Hjärtligt välkommen att ställa frågor till föreningens medlemmar.

Anmäl dig här!