Branschsamtal: Digitalisering som möjliggörare av fossilfria färdplaner 2.0

Publicerad: 22 december, 2021

För att Sverige och svenskt näringsliv ska leva upp till Parisavtalets klimatambitioner om att begränsa den global temperaturökningen krävs en transformation av hela samhället. Många tekniksprång, affärsmodellsförflyttningar, organisations- och livsstilsförändringar måste genomföras på kort tid.

Enligt FN har digitalisering och innovation mycket stor potential att möjliggöra denna transformation av det moderna samhällsbyggandet och förverkliga stora minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser.

En stor utmaning är att kunskapen kring digitaliseringens potential i klimatomställningen är låg inom såväl politik, näringsliv som offentlig sektor. Det leder till att de större, transformativa systemförändringarna med radikala utsläppsminskningar som följd uteblir.

Branschföreningen Digitaliseringskonsulterna vill därför bjuda in till ett branschsamtal i syfte att tillsammans arbeta för att belysa transformativa lösningar och accelerera omställningstakten mot ett fossilfritt samhälle, genom att använda digtaliseringens möjligheter. Genom att samla flera branscher letar vi synergier för att skapa innovativa, resurseffektiva och cirkulära lösningar.

Eventet är inleds med att vi lyssnar till inbjudna talare samt efterföljande paneldiskussion som kommer ske på engelska, för att sedan ta vid med runda bordssamtal i mindre grupper online (sker på svenska). Detta riktar sig till dig som vill aktivt bidra till accelererad omställning och inleda branschöverskridande dialoger kring digitaliseringens möjligheter.

Datum: 27 januari 2022

Tid: kl 09:00 -11:00

Pris: Kostnadsfritt

Plats: Microsoft Teams. Länk skickas ut till alla anmälda ungefär två dagar innan eventet.

Målgrupp:

Beslutsfattare, strategiägare, hållbarhetschefer, klimatambassadörer och alla som arbetar med digital affärsutveckling och innovation. Medlemmar i föreningen Digitaliseringskonsulterna är också välkomna

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR!